archive-ua.com » UA » C » CHV.UA

Total: 302

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Матеріали конференції :: Тема:Гулей О., ОЦІНКА, ВИЗНАННЯ ТА ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД КУРСОВИХ ВАЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ (1/1)
  останній день звітного періоду Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу встановленого на кінець цього дня На думку професора Огійчука М Ф можна виділити чотири періоди за які здійснюється перерахунок заборгованості в іноземній валюті для визначення курсових різниць Це періоди між датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою фактичного здійснення розрахунку датою відображення операції в бухгалтерському обліку і датою складання бухгалтерської звітності за звітний період датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою фактичного здійснення розрахунку датою складання бухгалтерської звітності за попередній звітний період і датою складання бухгалтерського звіту за звітний період 5 Залежно від виду діяльності в ході якої виникають курсові різниці вони поділяються на операційні й неопераційні операційні які виникають під час господарських операцій з активами і по зобов язанням підприємства пов язаних з операційною діяльністю неопераційні які виникають під час господарських операцій з активами і зобов язанням підприємства в інвалюті які пов язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства Основною характеристикою курсових різниць є їх здатність впливати на фінансовий результат діяльності підприємства тобто суб єкт ЗЕД може отримати дохід або понести витрати Таким чином залежно від зміни валютного курсу виділяють позитивні та негативні курсові різниці Позитивні курсові різниці виникають при збільшенні курсу валюти за активними статтями та при зменшенні курсу за пасивними Щодо негативних курсових різниць то їх виникнення спричинене зменшенням курсу валюти за активними статтями та збільшенням за пасивними До складу доходів звітного періоду включають позитивні курсові валютні різниці При включенні до доходів курсових різниць визначених за монетарними статтями в іноземній валюті слід врахувати наступне курсова різниця за дебіторською заборгованістю включається до доходів якщо офіційний курс гривні до відповідної іноземної валюти на дату розрахунку курсової різниці дату балансу або дату здійснення операції зменшився порівняно з курсом на дату попередньої оцінки дату балансу або дату здійснення операції цієї дебіторської заборгованості курсова різниця за кредиторською заборгованістю включається до доходів якщо офіційний курс гривні до відповідної іноземної валюти на дату розрахунку курсової різниці дату балансу або дату здійснення операції збільшився порівняно з курсом на дату попередньої оцінки дату балансу або дату здійснення операції цієї кредиторської заборгованості курсова різниця за іноземною валютою що є на банківському рахунку підприємства або в його касі включається до доходів якщо офіційний курс гривні до відповідної іноземної валюти на дату розрахунку курсової різниці дату балансу або дату здійснення операції зменшився порівняно з курсом на дату попередньої оцінки дату балансу або дату здійснення операції цієї іноземної валюти 6 Інформація про доходи від операційних курсових різниць згідно з Інструкцією 291 узагальнюється на субрахунку 714 Дохід від операційної курсової різниці Для обліку доходу від неопераційної курсової різниці призначено субрахунок 744 Дохід від неопераційної курсової різниці на якому узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов язаннями в іноземній валюті яка пов язана з

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/rozvytok-teorii-i-metodyky-obliku-analizu-ta-audytu-za-umov-oriientatsii-na-mizhnarodni-standarty/166-hulei-o-otsinka-vyznannya-ta-oblik-dokhodiv-vid-kursovykh-valyutnykh-riznyts (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Дудченко О., Ломакіна Т., ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДО МІЖНАРОДНИХ... (1/1)
  підприємствами та організаціями крім бюджетних установ які самостійно визначили доцільність і дату застосування МСФЗ 3 На даний момент в Україні та країнах СНД постійно збільшується кількість компаній що переходять на Міжнародні стандарти фінансової звітності Перевагами МСФЗ є більш відкрите ведення фінансової звітності та висока порівнянність даних Практика ведення обліку в Україні є різнобічною З однієї сторони Україна дотримується правил ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами про що свідчить Закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Правила такого обліку описані у Положеннях стандартах бухгалтерського обліку далі П С БО У той же час порядок оподаткування фінансових результатів діяльності проводиться згідно із Законом Про оподаткування прибутку підприємств який передбачає ведення окремого обліку реєстру валових доходів і валових витрат без посилань на балансові рахунки чи П С БО Така роздвоєність як наслідок має необхідність ведення одночасно двох обліків згідно з правилами їх ведення а це в свою чергу ускладнює роботу пересічних бухгалтерів та користувачів облікової інформації Вирішено що міжнародні стандарти не для ведення обліку безпосередньо а тільки для звіту тому що в них немає бухгалтерських проведень Проводки в міжнародних стандартах обліку є але як і в національних стандартах обліку приводяться описово Міжнародні і національні стандарти обліку є стандартами різних рівнів але одного порядку Завдання стандартів регулювати бухгалтерський облік для того щоб надавати користувачам достовірну повну й неупереджену інформацію у належним чином оформлених фінансових звітах Вітчизняні підприємства іноді недооцінюють складність запровадження МСФЗ й забувають застосовувати нові й змінені стандарти і тлумачення при веденні бухгалтерського обліку поточних операцій Частина з них розглядає трансформацію у формат МСФЗ як одноразовий процес 4 На підприємствах України є гострі кадрові проблеми через те що персонал компаній частіш за все не має підготовки для ведення обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності А залучення фахівців з досвідом роботи складання звітності та тих що володіють відповідними знаннями або навчання і підготовка свого персоналу потребують значних фінансових витрат Ще одною з важливих проблем є мовна проблема адже офіційна мова МСФЗ англійська а це значно знижує ефективність роботи з нововведеннями в стандартах і своєчасністю їх застосування Для тих підприємств України що зараз звітують за міжнародними стандартами виникає питання оперативного і вчасного оприлюднення інформації та іі оперативності складання На нашу думку розв язання зазначених проблем повинне здійснюватись шляхом реалізації таких основних заходів удосконалення й збільшення фінансування державного регулювання впровадження МСФЗ та розвиток професійних інститутів створення якісного нормативного та методичного забезпечення процесу переходу на МСФЗ з урахуванням особливостей вітчизняної системи господарювання й обліку адаптація до міжнародних стандартів національної нормативно правової бази шляхом внесення змін та прийняття нових національних положень стандартів бухгалтерського обліку для суб єктів господарювання які не застосовуватимуть міжнародних стандартів створення навчальних центрів розробка навчальних програм та навчальної літератури з МСФЗ контроль за їх діяльністю з боку відповідних державних органів тощо На сьогоднішній день МСФЗ є частиною сталого економічного розвитку для України та засобом для ефективної міжнародної інтеграції Використання МСФЗ для більшості підприємств має більші переваги ніж П С БО Враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як економіки країни так і системи бухгалтерського обліку яка існує в Україні потрібно перш за все враховувати

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/rozvytok-teorii-i-metodyky-obliku-analizu-ta-audytu-za-umov-oriientatsii-na-mizhnarodni-standarty/165-dudchenko-o-lomakina-t-transformatsiya-vitchyznyanoyi-systemy-bukhhalterskoho-obliku-do-mizhnarodnykh (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Дьордяй В., Особливості та статус головного бухгалтера в діяльності бюджетної установи (1/1)
  та бюджетних установ Так згідно з Довідником типових професійно кваліфікаційних характеристик посад державних службовців до майбутніх кандидатів висувають наступні кваліфікаційні вимоги вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо кваліфікаційним рівнем магістра спеціаліста Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років Післядипломна освіта у сфері управління магістр державного управління за відповідною спеціалізацією 2 Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників до майбутніх головних бухгалтерів визначено наступні кваліфікаційні вимоги 1 Головний бухгалтер Начальник завідувач відділу управління бухгалтерського обліку повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років спеціаліста не менше 3 років 2 Завідувач сектору бюро у відділі управлінні бухгалтерського обліку повна вища освіта відповідного напряму підготовки магістр спеціаліст Стаж бухгалтерської роботи для магістра на менше 2 років спеціаліста не менше 3 років 1 Головний бухгалтер призначається та звільняється з посади керівником бюджетної установи відповідно до законодавства про працю 4 с 9 Законодавець також по різному описує склад посадових обов язків головних бухгалтерів бюджетних установ та приватних фірм Так згідно із Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні головний бухгалтер 1 забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку складання і подання у встановлені строки фінансової звітності 2 організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій 3 бере участь в оформленні матеріалів пов язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі крадіжки і псування активів підприємства 4 забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях представництвах відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства та інші 3 Типове положення визначає посадові обов язки головного бухгалтера бюджетної установи на основі Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та визначає ряд додаткових обов язків які деталізують роботу бухгалтерської служби бюджетної установи а саме бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач крадіжок тощо Не менш важливим питанням є відповідальність головного бухгалтера Так Державна фінансова інспекція України у листі від 28 01 2015 р N 25 14 81 розглянула питання щодо відповідальності бухгалтерів бюджетних установ У листі наголошується що головний бухгалтер у разі отримання від керівника бюджетної установи розпорядження вчинити дії які суперечать законодавству інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові бюджетної установи якій підпорядкована бюджетна установа та керівникові органу Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення Крім того нормативно правовими актами визначений обов язок бухгалтера перевіряти відповідність первинних документів вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку а тому він несе відповідальність за нарахування заробітної плати здійснення інших виплат на підставі неправомірних документів 6 Порівнюючи статуси головних бухгалтерів приватних підприємств та бюджетних установ слід зазначити що законодавством України визначено значно ширше коло посадових обов язків головних бухгалтерів бюджетних установ ніж приватних Це в свою чергу позначилося на професійно кваліфікаційних вимогах до

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/rozvytok-teorii-i-metodyky-obliku-analizu-ta-audytu-za-umov-oriientatsii-na-mizhnarodni-standarty/164-dordiai-v-osoblyvosti-ta-status-holovnoho-bukhhaltera-v-diialnosti-biudzhetnoi-ustanovy (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Єремеєк Н., ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ (1/1)
  її балансовою вартістю належить відображати на субрахунку 711 Дохід від купівлі продажу іноземної валюти 7 Аналогічний висновок наводять у своїх дослідженнях і І В Смірнова та Н В Смірнова які звертають увагу що здійснені зміни у бухгалтерському П С БО 21 П С БО 15 Інструкція 291 та податковому ПКУ законодавстві дозволяє зробити висновки що вони по перше удосконалюють діючу методику відображення в обліку доходів та витрат пов язаних з продажем та придбанням іноземної валюти а по друге гармонізують вимоги податкового та фінансового обліку щодо відображення операцій з іноземною валютою 8 Типові кореспонденції з обліку придбання іноземної валюти наведено у табл 1 1 Таблиця 1 1 Типові кореспонденції з обліку придбання іноземної валюти з п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Дт Кт 1 Перераховано банку кошти на купівлю іноземної валюти 333 311 2 На поточний валютний рахунок зараховано придбану валюту 312 333 3 Відображено витрати що виникли при придбанні іноземної валюти 942 333 4 Відображено комісійну винагороду 92 333 5 Зараховано на поточний рахунок невикористані кошти 331 333 Як свідчать дані табл 1 1 комісійна винагорода банку за послуги при придбанні іноземної валюти відображається за дебетом рахунка 92 Адміністративні витрати що передбачено п 18 П С БО 16 Витрати Поряд з цим на думку окремих фахівців комісійна винагорода може бути відображена на субрахунку 942 Витрати нa купівлю продаж іноземної валюти або 949 Інші витрати операційної діяльності Вважаємо що суб єкти господарювання в рамках чинного законодавства мають право самостійно прийняти рішення в рамках даного питання обумовивши це у Наказі про облікову політику та у робочому плані рахунків При реалізації іноземної валюти суб єкти господарювання подають до банку Заяву про продаж іноземної валюти Правління НБУ ухвалило Постанову від 04 12 2015 р 863 яка передбачає на період до 04 березня 2016 року обов язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті не тільки валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами а й усіх надходжень в іноземній валюті з за кордону на користь юридичних осіб які не є уповноваженими банками та фізичних осіб підприємців Згідно цієї Постанови надходження в іноземній валюті підлягають обов язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у тому числі безпосередньо Національному банку України у розмірі 75 відсотків 4 Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання Уповноважений банк зобов язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті на окремий аналітичний рахунок і здійснити обов язковий продаж надходжень в іноземній валюті без доручення клієнта та виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок Для обліку іноземної валюти що призначена для реалізації застосовують активний субрахунок 334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті Доходи від реалізації іноземної валюти обліковують на пасивному субрахунку 711 Дохід від купівлі продажу іноземної валюти Витрати від реалізації відображають на активному субрахунку 942 Витрати на купівлю продаж іноземної валюти Комісія банку за купівлю продаж іноземної валюти належить до адміністративних витрат згідно з п 18 П С БО 16 Витрати та обліковується на рахунку 92 Адміністративні витрати 2 У табл 1 2 наведено

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/rozvytok-teorii-i-metodyky-obliku-analizu-ta-audytu-za-umov-oriientatsii-na-mizhnarodni-standarty/163-yeremeiek-n-osoblyvosti-obliku-operatsiy-z-prydbannya-ta-prodazhu-inozemnoyi-valyuty (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Кочерган В., ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА (1/1)
  що не контролюються які не залежать від прийнятих оперативних управлінських рішень Для оцінки результатів діяльності підприємства виявлення внутрішніх і зовнішніх резервів мінімізації витрат використовується економічний аналіз Для цих цілей витрати можна поділити на а планові б фактичні в кошторисні г прогнозні д повні і е часткові Для успішного використання науково обґрунтованої класифікації на кожному підприємстві необхідно організацію обліку витрат вести з дотриманням наступних вимог 1 узгодженість показників фактичних витрат з плановими показниками 2 включення всіх витрат по виробництву продукції звітного періоду в її собівартість 3 узгодженість об єктів обліку витрат з об єктами калькуляції 4 групування і відображення витрат за виробничими підрозділами видами продукції елементами і статтями витрат Науково обґрунтована класифікація витрат дозволить підвищити ефективність фінансового а особливо управлінського обліку Відповідно до П С БО 16 Витрати виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції яка реалізується та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання що використовується на самому підприємстві Однак нині відсутній законодавчо закріплений методичний підхід до відображення на рахунках бухгалтерського обліку формування собівартості продукції в умовах технологічної складності виробничого процесу що передбачає утворення основної супутньої та побічної продукції а також відходів Для збільшення аналітичності інформації щодо готової продукції в умовах складного технологічного процесу запропоновано відкривати до синтетичного рахунку 26 Готова продукція субрахунки 261 Основна продукції 262 Супутня продукція 263 Побічна продукція Для обліку собівартості реалізованої готової продукції внесено пропозиції відкривати до субрахунку 901 Собівартість реалізованої готової продукції аналітичні рахунки 9011 Собівартість реалізованої основної продукції 9012 Собівартість реалізованої супутньої продукції 9013 Собівартість реалізованої побічної продукції до субрахунку 209 Інші матеріали аналітичний рахунок 2091 Відходи для обліку виробничих відходів Достовірне відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності залежить від складових елементів облікової політики Пропонуємо використовувати наступні її елементи табл 1 Таблиця 1 Елементи облікової політики щодо витрат на виробництво Об єкти облікової політики Елементи облікової політики щодо витрат на виробництво 1 2 Критерії розмежування основної супутньої і побічної продукції Самостійно встановлюється підприємством Зазначаються ознаки за якими готова продукція може бути віднесена до основної супутньої та побічної продукції База розподілу загальновиробничих витрат в умовах комплексного виробництва Очікувана виручка яка обчислюється як добуток запланованої ціни реалізації і обсягу виробництва щодо кожного виду виготовленої продукції на підприємстві Продовження табл 1 Документальне забезпечення процесу виробництва кондиційної та некондиційної продукції Акт приймання кондиційної продукції Акт приймання некондиційної продукції Дозволять документально обґрунтувати обсяг собівартість якість та безпеку виготовленої продукції для споживачів та навколишнього середовища Звітність Форми внутрішньої звітності щодо результатів виробництва Дотримання розроблених положень облікової політики дозволить надати достовірну інформацію про собівартість результатів виробництва а також економічні вигоди від їх використання У сукупності наведені пропозиції сприяють удосконаленню організаційно методичного забезпечення бухгалтерського обліку процесу виробництва продукції що дозволяє підвищити оперативність надання достовірної інформації управлінському персоналу про якісні характеристики конкурентоспроможність продукції а також рентабельність виробничої діяльності підприємства Список використаних джерел 1 Положення стандарт бухгалтерського обліку 16 Витрати наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р 318 Електронний ресурс Режим доступу zakon2 rada gov ua laws show z0027 00 2 План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу зобов язань і господарських операцій підприємств і організацій

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/rozvytok-teorii-i-metodyky-obliku-analizu-ta-audytu-za-umov-oriientatsii-na-mizhnarodni-standarty/162-kocherhan-v-problemy-orhanizatsiyi-bukhhalterskoho-obliku-protsesu-vyrobnytstva (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Хіміч О., МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ (1/1)
  стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ передбачають ведення банківськими установами бухгалтерського обліку відповідно до внутрішньої облікової політики Облікова політика банку сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів методів і процедур які використовує банк для ведення бухгалтерського обліку складання і подання фінансової звітності Кожен банк визначає свою облікову політику самостійно на основі Положення про облікову політику банку відповідно до якого розробляє систему та форми управлінського обліку внутрішньої звітності та контролю операцій визначає права працівників на підписання документів затверджує правила документообігу та технологію обробки облікової інформації додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку 1 Зважаючи на те що система національного бухгалтерського обліку суттєво відрізнялась від вимог МСБО на перших етапах реформування постала низка першочергових завдань починаючи зі зміни Плану рахунків бухгалтерського обліку і підходів до його побудови до технічного забезпечення при одночасній зміні всіх підсистем з обслуговування бухгалтерського обліку звітності платежів і засобів захисту а також адаптації цих підсистем до експлуатації в реальних умовах при великих обсягах інформації На даному етапі ці завдання виконані але разом з тим процес імплементації МСФЗ потребує змін багатьох інших інформаційних систем що в свою чергу диктує необхідність внесення змін до цілої низки законів та інших нормативно правових актів законодавства України Суть цього реформування це забезпечення достовірної економічної інформації про реальну вартість активів банку їхню ризикованість і прибутковість і відповідно реальну вартість капіталу банку 2 У банківських установах використовувалися метод трансформації та паралельний облік Метод трансформації полягає у веденні фінансового обліку згідно з вітчизняними вимогами з наступною побудовою допоміжних таблиць до яких переноситься необхідна інформація для складання фінансової звітності згідно з МСФЗ Це відбувається за допомогою спеціально розроблених алгоритмів Паралельний облік це одночасне ведення обліку і за національними і за міжнародними стандартами Процес формування звітності за даними методами справа трудомістка і це лише певний етап процесу реформування системи бухгалтерського обліку України бо саме реформування передбачає не тільки складання а ще й ведення самого фінансового обліку згідно з МСФЗ Однак при формування звітності згідно МСФЗ перед банківськими установами виникли нові проблеми адаптації міжнародних стандартів бухгалтерського обліку проблема щодо узгодження бухгалтерського і податкового обліку тому що саме фіскальна політика держави обумовлює прерогативу податкової звітності 6 неузгодженість законодавчої і нормативно правової бази різні підходи до відображення операцій та їх оцінки неоднозначне тлумачення понять та принципів обліку відсутність чітких та зрозумілих роз яснень рекомендацій інструкцій з практичного застосування МСФЗ недостатня кількість висококваліфікованих фахівців практиків з МСФЗ внесення змін в законодавство України та до МСФЗ що потребує швидкого реагування та впровадження цих змін в діяльність банківських установ Сучасний рівень розвитку банківської сфери потребує активної роботи над удосконаленням нормативно правової бази передусім внесення змін до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України Крім того змінюються політична та економічна ситуації в Україні розвиваються ринки з являються нові більш складні операції в капіталах банків України зменшується частка іноземних інвестицій Усе це потребує періодичного перегляду чинних вимог а також розробки нових нормативно правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку За останні роки НБУ проведено велику роботу щодо побудови якісної системи фінансового обліку та звітності в банківській системі України Разом з тим процес розвитку фінансового

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/rozvytok-teorii-i-metodyky-obliku-analizu-ta-audytu-za-umov-oriientatsii-na-mizhnarodni-standarty/161-khimich-o-mizhnarodni-standarty-bukhhalterskoho-obliku-v-bankivskiy-systemi-ukrayiny (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Бойко А., АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ (1/1)
  2013 році 339180 3 млн грн що свідчить про їх зниження на 6873 7 млн грн або 1 25 Витрати в Україні у 2012 році складали 395681 5 млн грн у 2013 році 403403 2 млн грн що вказує на наявність тенденції їхнього збільшення за рік У 2014 році відзначається ще більше зростання витрат що складає 430108 8 млн грн та 27 45 ВВП Таке зростання витрат у порівнянні з доходами Державного бюджету України обумовлює зростання дефіциту бюджету Так дефіцит бюджету України у 2014 році збільшився на 24625 3 млн грн у порівнянні з 2012 роком та склав 78070 5 млн грн Слід зазначити що бюджетний дефіцит і державний борг тісно пов язані між собою адже державна позика є важливим джерелом покриття бюджетного дефіциту Одним з головних напрямів удосконалення бюджетної системи в умовах ринкових відносин є демократизація формування та використання всієї системи бюджетів Існування державного боргу на сьогодні є об єктивно обумовленим явищем для країн з ринковою економікою Власне державний борг виникає в результаті фінансових запозичень держави договорів та угод про надання кредитів і позик пролонгації та реструктуризації боргових зобов язань минулих років В сукупність боргових зобов язань держави включається також гарантований державою борг що виникає у результаті прийнятих на себе державою гарантій за зобов язаннями третіх осіб Зосередимо увагу на показниках державного та гарантованого державою боргу України за 2012 2015 рр табл 2 Таблиця 2 Державний і гарантований державою борг України за 2012 2015 рр Найменування Загальний борг Зовнішній борг Внутрішній борг На 01 01 2012 473121 6 299413 9 173707 7 На 01 01 2013 515510 6 42388 9 9 0 308999 8 3 2 206510 7 18 9 На 01 01 2014 584114 1 68603 5 13 3 300025 4 2 9 284088 7 37 6 На 01 01 2015 1100564 0 516449 9 88 4 611697 1 103 9 488866 9 72 1 На 01 10 2015 1521377 8 420813 9 38 2 1000619 1 63 6 520758 7 6 5 складено за джерелом 2 Загальний борг в Україні на 2012 рік склав 473121 6 млн грн у 2013 році на 42388 9 млн грн більше на 9 0 На 01 10 2015 року у порівнянні з 2014 роком відбулися зміни які збільшили зовнішній борг на 42081 9 млн грн або на 38 2 Зовнішній борг України у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшився на 3 2 та склав 308999 8 млн грн У 2015 році зовнішній борг збільшився на 103 9 що склало 611697 1 млн грн порівняно з 2014 роком Внутрішній борг який також відноситься до державного боргу на 01 01 2013 року складав 206510 7 млн грн проти даних 2012 року в якому внутрішній борг складав 173707 7 млн грн На 01 01 2015 року внутрішній борг складав 488866 9 млн грн що свідчить про його збільшення на 34 5 Отже за допомогою бюджету держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на вирішальних ділянках соціального і економічного розвитку відбувається перерозподіл національного доходу між галузями територіями сферами суспільної діяльності За результатами проведеного аналізу встановлено

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/rol-finansovo-kredytnoi-ta-bankivskoi-system-u-rozvytku-ekonomiky-krainy2016/193-boiko-a-analiz-byudzhetnoho-defitsytu-ta-derzhavnoho-borhu-v-ukrayini (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Бойчук Д., Колесник А., МІСЦЕВІ ФІНАНСИ, ТА МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ : ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (1/1)
  формування та виконання дохідної частини місцевих бюджетів Існує проблема незацікавленості органів місцевого самоврядування у нарощуванні власної дохідної бази про що і свідчить суттєве перевищення темпів зростання обсягів трансфертів вирівнювання які передаються місцевим бюджетам над темпами зростання самостійно залучених ними доходів Але ця проблема і надалі залишається невирішеною а масштаби фінансової забезпеченості місцевих бюджетів так і не змінилися 2 Серед основних проблем також відзначимо нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів та відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів Більшість адміністративно територіальних одиниць неспроможні самостійно забезпечувати навіть мінімальні соціальні потреби своїх жителів 3 с 124 З метою підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у залученні на свою територію як юридичних так і фізичних осіб необхідно змінити систему розподілу податку на доходи фізичних осіб між місцевими бюджетами Діюча система справляння податку з доходів фізичних осіб передбачає його надходження до місцевого бюджету за місцем роботи платника податку Це означає що до місцевих бюджетів не надходить податок від доходів громадян основне місце роботи яких знаходиться поза територією певного населеного пункту 3 c 125 На нашу думку виходом з даної ситуації є введення єдиного порядку сплати податку на доходи фізичних осіб за місцем проживання громадянина Зарахування частини податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету за місцем проживання платника дасть змогу з одного боку пов язати мешканців адміністративно територіальних одиниць з відповідними місцевими бюджетами через систему оподаткування з іншого спрямувати діяльність місцевих органів влади відповідно до інтересів місцевих жителів 1 с 7 З метою підвищення доходів місцевих бюджетів необхідно встановити довгострокові нормативи відрахувань від податку на прибуток підприємств що значно вплинуло б на повноту зборів від даного податку на всіх рівнях бюджетної системи сприяючи зацікавленості в цьому місцевих органів влади Для одержання своєї частки від податку органи влади на місцях зацікавлені у збільшенні загального обсягу цього податку що надходить на підвідомчій території до бюджетної системи включаючи вищестоящі бюджети Це також дозволило б ліквідувати штучну дотаційність високорозвинених регіонів скоротити дотаційність інших і зустрічні фінансові потоки між рівнями бюджетної системи 4 с 157 Дуже важливо підвищувати частку власних доходів місцевих бюджетів Цьому має сприяти розвинута система місцевих податків і зборів яка покликана забезпечити основні надходження до бюджетів міських селищних і сільських рад підтримати і розвивати місцеву інфраструктуру роль якої дедалі зростає у проведенні соціальної та економічної політики 4 с 156 Отже проаналізувавши недоліки місцевих фінансів та напрями їх вирішення ми дійшли до висновку що лише шляхом зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування і надання їм досить широких повноважень можна досягти реальної бюджетної самостійності та фінансової децентралізації Список використаної джерел 1 Луніна І Стратегія реформування місцевих фінансів в Україні І Луніна Дзеркало тижня 2006 21 600 С 7 2 Покатаев П С Осуществление общественного контроля за расходами местных бюджетов опыт Украины П С Покатаев Региональная экономика и управление электронный научный журнал 2012 4 32 гос рег статьи 0421200035 Електронний ресурс Режим доступа region mcnip ru 3 Солдатенко О В Місцеві бюджети в Україні проблеми та перспективи Текст О В Солдатенко Науково дослідний інститут фінансового права Збірник наукових праць НДІ фін права Київ Алерта 2011 С 124 126 4 Швець В

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/rol-finansovo-kredytnoi-ta-bankivskoi-system-u-rozvytku-ekonomiky-krainy2016/192-boichuk-d-kolesnyk-a-mistsevi-finansy-ta-mistsevi-byudzhety-problemy-ta-napryamy-yikh-vyrishennya (2016-04-30)
  Open archived version from archive •