archive-ua.com » UA » C » CHV.UA

Total: 302

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Матеріали конференції :: Тема:Дулепа О. , Імідж, як фактор впливу на роботу підприємства (1/1)
  усіма співробітниками компанії Корпоративний імідж створюється і за допомогою публічних заходів спільних святкувань презентацій корпоративних зустрічей і виїздів Ефективний імідж немислимий без фірмового стилю Фірмовий стиль є невід ємною частиною іміджу організації і може включати безліч елементів обов язкового використання від візиток до одягу із символікою компанії Формування привабливого іміджу підприємства вимагає ретельної клопіткої роботи фахівців протягом досить тривалого часу підкріплюваної безліччю засобів формування попиту споживачами пропонованих компанією брендів торгових марок чи послуг Імідж організації можна сформувати як комплекс представлень думок почуттів і поведінкових тенденцій щодо даної організації що існують і діють у кожнім сегменті її громадськості Іншими словами імідж організації це сукупність усіх механізмів керуючих поводженням людей щодо організації Сюди включається сприйняття осмислення і переживання того що організація робить говорить і того що говориться про організацію за її межами Імідж організації це те як люди сприймають персонал товари політику перспективи даної організації і як вони реагують на все це Організації для її ефективного функціонування в суспільстві потрібний відповідний імідж Тільки та організація може не мати іміджу що зовсім закрита для суспільства а таких організацій по суті не буває Ефективним є такий імідж у змісті якого є почуття гордості за приналежність до даної організації за честь співробітництва з нею впевненість у корисності і надійності партнерства Імідж завжди супроводжує функціонуванню якої небудь групи Він є важливим чинником у відносинах оскільки інші групи мають визначене представлення один про одного Різні теорії економічні соціальні психологічні мають свій науковий образ організації у виді тієї чи іншої концепції На відміну від науки в рядової людини у громадськості формується визначена думка про організації як оформлення досвіду спілкування з ними участі в них і осмислення різної інформації у тому числі рекламної Формування іміджу організації це знаходження організацією свого місця в індивідуальній і колективній свідомості тієї чи іншої категорії людей цільової групи ринкового сегмента завоювання репутації авторитету включення в систему ділових і суспільних відносин Функціональний позитивний доцільний належний імідж фірми підприємства чи компанії свідчить про прийняття його ринком чи суспільством Імідж організації це її соціальний ринковий сертифікат необхідності визнання її корисності того що вона задовольняє якісь потреби більш менш численного ринку Відсутність іміджу означає що організацію не знають а якщо знають те байдужі до неї Негативний імідж це відкидання організації ігнорування її небажання мати з нею справа Іноді негативний імідж зв язаний зі страхом Щодо структури іміджу існує єдина думка В імідж організації включають чотири компоненти імідж товару представлення людей про організацію як про товаровиробника імідж менеджменту і фінансовий імідж представлення людей про те наскільки ефективне керування фірмою і наскільки вигідно бути її акціонером імідж соціальний представлення про організацію як гідному члені суспільства імідж як роботодавця представлення громадськості про те як організація відноситься до своїх співробітників наскільки добре вона їм платить наскільки піклується про їхнє благополуччя Імідж організації її репутацію створюють у загальному чотири групи факторів товар продукція послуги і їхня реклама узагальнені властивості організації що говорять про її положення стабільність соціальні функції організації організаційна культура фірмовий стиль у загальному усе що сприймається і переживається людьми при безпосередньому контакті людини з організацією її співробітниками Отже підводячи підсумок вище

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/228-dulepa-o-imidzh-iak-faktor-vplyvu-na-robotu-pidpryiemstva (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Світлична Ю., ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ (1/1)
  використання людських ресурсів є основним змістом управління персоналом Суть управління людськими ресурсами в забезпеченні досягнень цілей організації за рахунок комплектування її виробничим персоналом відповідної компетенції Стратегія управління людськими ресурсами визначення шляхів розвитку необхідної компетенції всього персоналу і кожного її співробітника зокрема Іншими словами управління персоналом це плани що використовують можливості зовнішнього середовища для зміцнення і збереження конкурентоспроможності організації за допомогою своїх працівників Управління людьми є основою управління організації Головним елементом усієї системи управління є персонал який одночасно може бути як об єктом так і суб єктом управління Останнє являє собою основну специфічну особливість управління персоналом Процес планування підбору підготовки оцінки навчання та мотивації персоналу спрямований на ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників являє собою управління персоналом Більшість сучасних концепцій управління основується на системному підході до розуміння організацій і управління ними згідно з яким організація розглядається як система комплекс складових у взаємодії яка формує їх цілісність стосовно навколишнього середовища Система певна сукупність елементів які утворюють єдине ціле наділене особливостями відсутніми в його складових Елементом системи можуть бути матеріальний об єкт поняття властивість або елементне відношення Критерієм ідентифікації цих елементів є наявність у кожного з них самостійної поведінки Найважливішою особливістю системи є наявність у неї таких якостей які не можуть бути досягнуті простим підсумовуванням якостей її складових Оскільки частини системи як цілого підпорядковані їй їх називають підсистемами Отже підсистема є елементом системи чи групою цих елементів Це означає що будь яка система може бути підсистемою більш високої ієрархічної системи Принципи побудови системи управління персоналом ППСУП правила основні положення і норми яким повинні слідувати керівники і спеціалісти підрозділів управління персоналом при формуванні системи управління персоналом організації Всі принципи побудови системи управління персоналом реалізуються у взаємодії їх сполучення залежить від конкретних умов функціонування персоналу в організації 13 Керівні кадри покликані являти собою зразок кваліфікованого відношення до справи вірності слову чесності порядності непідкупності скромності нетерпимості до будь яких відхилень від норм моралі Від керівника нової генерації вимагається вміння вести за собою трудовий колектив в умовах надзвичайних засобів перехідного періоду вміло зіставляючи виробничі та соціальні цілі А для цього від керівника вимагається виконання не лише формальних функцій але і функцій неформального лідера колективу Сьогодні кадрові підрозділи реалізують багато функцій раніше розсіяні по економічних виробничо технічним та іншим підрозділам Їх інтеграція в одному місці свідчить про реальний ріст виливу людських ресурсів в практиці внутрішньоформового керівництва Така побудова служби дозволяє адміністрації реально управляти цим важливим ресурсом і вирішувати складні задачі підвищення ефективності роботи підприємства 41 52 54 58 Зацікавленість одним із головних засобів управління персоналом підвищенням кваліфікації і навчання кадрів прослідковується на малих і середніх підприємствах В даному випадку експерти рекомендують широко застосовувати багатосторонньо випробувані методи самоосвіти в тому числі самостійну розробку проектів В сучасних системах управління персоналом для створення гармонійних відносин які сприяють гуманізації праці все більш частіше використовуються наступні підходи гарантійне забезпечення заробітної плати зайнятості і робочого місця здійснення значних додаткових виплат в тому числі на пенсійне забезпечення участь персоналу в процесі внесення раціоналізаторських пропозицій використання гнучких систем організації роботи застосування програм збагачення праці і ротації надання фірмами засобів на проведення відпочинку і

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/227-svitlychna-yu-osoblyvosti-upravlinnya-personalom-na-pidpryyemstvi (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Стець М., Чинники, що впливають на організацію праці менеджера (1/1)
  соціальні завдання він вирішує в основному в організаційному порядку впливаючи на людей які повинні безпосередньо вирішувати ці завдання Практичне значення планування особистої роботи менеджера полягає у наступному Якщо комплекс робіт вирішує конкретну задачу та направле ний на кінцеві цілі управлінської діяльності то добре розроб лені плани забезпечують їхнє досягнення Планування визна чає що кого коли де як скільки і навіщо потрібно для до сягнення даної цілі Таким чином воно є засобом створення ланки між постановкою цілі і більш повним планом її ре алізації Планування дозволяє оцінити практичні можливості досяг нення цілей Воно є єдиним засобом формального прогнозу вання майбутніх проблем і можливостей Планування полегшує пошук кращих і більш ефективних шляхів досягнення цілей організації Планування виявляє і встановлює зони потенційних проблем і несподіваних наслідків Планування забезпечує основи для оцінки витрат і розробки бюджетів календарних планів і ресурсів Планування є основою для контролю Щоб контроль був ефек тивним його варто тісно пов язати з плануванням Таке узгод ження є дуже важливим для забезпечення ефективності про цесу управління в цілому Ефективний кількісний метод його здійснення це складання графіків розкладів і бюджету Планування допомагає визначити потрібні робочі взаємодії і взаємовідносини Оскільки воно служить для формування цілей то допомагає створити єдність загальних цілей у межах організації Планування дозволяє передбачити обставини які варто вра ховувати при досягненні цілей Формальне планування сприяє зниженню ризику в процесі прийняття рішень Характер праці менеджера визначається тим що він реалізує функцію керівництва При цьому перед ним постає завдання інтегрувати систему керування в єдине ціле координувати дії її ланок Управління складається з виконання різних функцій Але система управління тільки тоді стає системою коли всі її функції і ланки становлять єдине ціле Тому найважливішим обов язком менеджера є забезпечення погодженості і єдності системи управління як цілого Чим чіткіше в системі управління проведено поділ праці тим складніше проходить процес інтегрування 1 с 71 Праця менеджера не лише об єктивно зумовлена але й має творчий ініціативний характер тому правомірно говорити про мистецтво управління менеджера З одного боку організація роботи менеджера підпорядковується певним закономірностям принципам а з іншого ці принципи мають умовний характер Правила й закономірності слугують вихідним пунктом для активної роботи менеджера над удосконаленням стилю й методів організації своєї праці Керівництво спільною діяльністю людей полягає як у взаємозв язку єдиноначальності так і в самоврядуванні групи Діяльність керівника здійснюється у складі спільної діяльності соціально економічної системи Усі виконавські організаційні та адміністративні функції можуть концентруватися в руках керівника вищої ланки або делегуватися низовим щаблям посадової ієрархії допоміжним підрозділам функціональним службам Зі сказаного можна зробити висновок що управління спільною діяльністю людей і є сутністю керівництва особливого виду економічної діяльності Керівник досягає мети спільної діяльності примножуючи свої фізичні та інтелектуальні сили завдяки колективним силам підлеглих Це і є завданням керівника будь якого управлінського рівня Поведінка менеджерів повинна відрізнятися наполегливістю готовністю до сприйняття і передачі інформації раціональністю груповою роботою старанністю і точністю чесністю справедливістю гумором прагненням до контактів готовністю правильно реагувати на обґрунтовані заперечення а також готовністю до прийняття рішень самокритичністю самоконтролем впевненістю у манері поведінки тактовністю повагою до людей позитивним відношенням до суперництва орієнтованістю на досягнення поставлених цілей Список

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/226-stets-m-chynnyky-shcho-vplyvaiut-na-orhanizatsiiu-pratsi-menedzhera (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Черногалова А. , Місце моніторингу в системі управління персоналом (1/1)
  рівень самооцінки колективу мотивація персоналу до ефективної праці Успіх управління персоналом визначається двома основними чинниками здатністю підприємства чітко визначити яка поведінка працівників потрібна для досягнення його стратегії і можливістю застосовувати ефективні управлінські важелі для спрямування працівників на бажану поведінку Обидва завдання однаково важливі й складні особливо в умовах ринкової трансформації економіки Оцінювання персоналу розглядається як елемент управління і як система атестації персоналу що застосовується в організації в тій чи іншій модифікації В той же час це необхідний засіб вивчення якісного складу кадрового потенціалу організації його сильних і слабких сторін а також основа для удосконалення індивідуальних трудових здібностей працівника і підвищення його кваліфікації Оскільки результати оцінювання визначають положення працівника на виробництві і перспективу його кар єрного росту то вони є важливим мотиваційним фактором покращення трудової діяльності і відношення до праці Основними цілями оцінювання персоналу є 11 адміністративна яка полягає в прийнятті кадрових рішень на об єктивній і регулярній основі розміщення персоналу їх переміщення та оплата праці інформативна забезпечення керівників необхідними даними про кількісний та якісний склад персоналу мотиваційна орієнтація працівників на покрашення трудової діяльності в потрібному для організації напрямку Із всієї сукупності цілей і напрямків проведення оцінки персоналу виділяють основну функцію покращити управління діяльністю організації Підприємство не може розраховувати на довготривалий розвиток без ефективного управління людьми та організації їх діяльності Основою забезпечення цього і є оцінювання персоналу як відправна точка для удосконалення персоналу його мотивації і відповідної оплати праці Оцінювання працівників найбільш повною мірою охоплює дві сфери їх діяльності поточну і перспективну При аналізі поточної діяльності акцентується увага на тому як працівник виконує роботу Перспективна діяльність регламентується рішенням при розстановці ротації переміщенні і навчанні персоналу вимагає оцінки здібностей особистих якостей мотивації що дозволяє прогнозувати потенціальні можливості працівника При організації роботи з людьми одержані дані є базовими для прийняття ефективних кадрових рішень Важливим завданням оцінювання є забезпечення зворотного зв язку працівник має знати як оцінюються результати його діяльності бажання якісного виконання їм роботи з боку керівництва Оцінювання повинно розглядатись відкрито повинні обговорюватися досягнення працівника та вибиратися шляхи покращення його діяльності Працівники мають знати які помилки були з їхньої вини а які залежать від внутрішніх умов підприємства Це дозволяє скорегувати як поведінку працівників так і умови їх роботи Проведення оцінювання персоналу дає інформацію про 22 ефективність роботи працівників потенційні можливості спеціалістів і перспективи їх росту причини неефективної роботи окремих спеціалістів потреби і пріоритети в навчанні та підвищенні кваліфікації бажання і надії працівників шляхи удосконалення організації праці На результатах оцінювання ґрунтується ряд управлінських рішень з проблем підбору і розстановки кадрів вияснення вкладу кожного працівника в діяльність підприємства просування працівників як по вертикалі так і по горизонталі покрашення структури стилю методів управління персоналом зміцнення взаємозв язків адміністрації і профспілки керівників і підлеглих Кожна із цих проблем пов язана з різними аспектами ділової оцінки Так при наймі на роботу вимагають перш за все оцінювання особистих якостей претендента а при атестації оцінювання результатів праці Створити систему оцінок однаково збалансовану з точки зору точності об єктивності простоти зручності і зрозумілості досить складно тому на сьогодні існує декілька підходів і систем оцінки персоналу кожна із яких має як позитивні

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/225-chernohalova-a-mistse-monitorynhu-v-systemi-upravlinnia-personalom (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Тодераш С. ,Конкурентоспроможність підприємства в умовах конкурентного ринку (1/1)
  ринкових організаційних структур днак окрім типів конкуренції виділяють ще й види конкуренції Різні фактори викликають різні види конкуренції Так за родовою ознакою конкуренція поділяється на досконалу вільну і недосконалу монополістичну 1 С 123 Зокрема досконала конкуренція це змагання між значною кількістю відносно невеликих підприємств які мають право вільного входу на ринок і виходу з нього а монополістична між підприємствами які утворилися внаслідок концентрації виробництва і відсутній вільний вхід на ринок Така класифікація на нашу думку є найпростішою і показує базовий поділ видів конкуренції Також залежно від взаємозамінності продукції конкуренція буває наступною 2 С 61 конкуренція торгових марок між підприємствами які пропонують подібні продукти послуги тим же цільовим групам покупців за тими ж цінами галузева конкуренція між підприємствами що працюють в одній галузі формальна конкуренція між підприємствами які пропонують продукцію покликану надати одні і ті ж послуги загальна конкуренція між різноманітними підприємствами що борються за гроші однієї і тієї ж групи споживачів Для того щоб підприємство могло витримувати конкуренцію на певному ринку воно повинно мати конкурентні переваги які дадуть йому можливість обійти своїх конкурентів І як пише М Портер підприємство зможе це зробити тільки якщо воно здатне забезпечити собі деяку відмінність над іншими яку зможе надалі зберегти Така відмінність має забезпечити більшу цінність для споживачів або створити порівнювану з конкурентами цінність при менших витратах або ж вирішити обидві задачі відразу 4 Так конкурентну перевагу підприємства визначають як відмінну рису його діяльності що забезпечує їй перевершення конкурентів на цільовому ринку 1 С 176 Конкурентна перевага якою володіють на конкретних ринках різноманітні конкуренти є суттєвим фактором клімату або конкурентної ситуації на ринку товару Конкурентна перевага переважно визначається набором характеристик і властивостей конкретного товару торгової марки або підприємства в цілому який створює для цього підприємства певну перевагу над іншими конкурентами Конкурента перевага є зовнішньою якщо вона заснована на відмінних якостях маркетингових пропозицій підприємства які створюють цінність для покупця через скорочення його витрат або підвищення ефективності Зовнішня конкурентна перевага збільшує силу ринкових позицій підприємства тобто здатність підприємства примусити ринок прийняти ціну товару більш високу ніж у пріоритетних найбільш небезпечних конкурентів які не забезпечують відповідної відмінної якості В економічній літературі конкурентні переваги часто ототожнюються з можливостями фірми більш ефективно розпоряджатися наявними ресурсами тобто її конкурентоспроможністю Необхідно зазначити що така аналогія має під собою вагомий ґрунт оскільки зміст конкурентоспроможності найчастіше трактується як здатність випереджати суперників в досягненні поставлених економічних цілей Разом з тим між даними поняттями є причинно наслідкова різниця Конкурентоспроможність є результатом який фіксує наявність конкурентних переваг без останніх неможлива конкурентоспроможність Однак наявність окремих конкурентних переваг не означає автоматичний їх вибір Тільки в комплексі вони можуть здійснити вирішальний вплив при виборі кращого Крім того на конкурентоспроможність впливають стратегічні і тактичні зміни на ринку не пов язані з діяльністю підприємства зміна попиту демографічні зрушення природні явища і т п Із співставлення даних понять стає зрозумілим активний інтерес до дослідження конкурентних переваг Він обумовлений бажанням зрозуміти механізм конкурентоспроможності розкрити його внутрішні зв язки які сьогодні досліджуються багатьма вченими Далі розглянемо поняття конкурентоспроможності товару оскільки іноді воно ототожнюється з поняттям конкурентоспроможності фірми 3 Конкурентоспроможність товару відображає комплекс споживчих і

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/menedzhment-iak-faktor-rozvytku-pidpryiemnytskoi-diialnosti2016/224-toderash-s-konkurentospromozhnist-pidpryiemstva-v-umovakh-konkurentnoho-rynku (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Останні повідомлення (1/1)
  розвитку підприємницької діяльності Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів Особливості інвестиційно інноваційної діяльності в економічній системі України Розвиток теорії і методики обліку аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжнародні стандарти Розвиток науки та освіти українських ВНЗ Роль фінансово кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни Соціально політичні перспективи розбудови державності України Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації Теорія та історія держави і права Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів Туризм як складова сталого розвитку економіки України Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізацій Матеріали конференції 15 01 2015 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів Особливості інвестиційно інноваційної діяльності в економічній системі України Охорона праці на підприємствах та в установах України Ринок праці та трудові відносини в Україні Розвиток науки та освіти українських ВНЗ Розвиток теорії і методики обліку аналізу та аудиту Роль фінансово кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни Соціально політичні перспективи розбудови державності України Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації Теорія та історія держави і права Товарознавство та експертиза продовольчих та

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/topics/posts/mode-latest/userid-856 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Теми в Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики (2/15)
  0 Відповіді как найти местоположение человека GB Тема розпочата 2 тижнів 3 днів тому від Warrencem 3 Перегляди Останній допис від Warrencem 2 тижнів 3 днів тому 0 Відповіді как найти человека по ф и она NG Тема розпочата 2 тижнів 3 днів тому від Warrencem 5 Перегляди Останній допис від Warrencem 2 тижнів 3 днів тому 0 Відповіді билайн найти абонента по фамилии для JW Тема розпочата 2 тижнів 3 днів тому від Warrencem 4 Перегляди Останній допис від Warrencem 2 тижнів 3 днів тому 0 Відповіді найти человека в одессе кожемякин борис михайлович 1932 года рождения ZV Тема розпочата 2 тижнів 4 днів тому від Warrencem 3 Перегляди Останній допис від Warrencem 2 тижнів 4 днів тому 0 Відповіді найти человека теле2 TA Тема розпочата 2 тижнів 4 днів тому від Warrencem 4 Перегляди Останній допис від Warrencem 2 тижнів 4 днів тому 0 Відповіді найти фронтовика по фамилии TW Тема розпочата 2 тижнів 4 днів тому від Warrencem 5 Перегляди Останній допис від Warrencem 2 тижнів 4 днів тому 0 Відповіді как найти человека по фотографии в google LB Тема розпочата 2 тижнів 5 днів тому від Warrencem 7 Перегляди Останній допис від Warrencem 2 тижнів 5 днів тому 0 Відповіді sims 4 официальный сайт UD Тема розпочата 3 тижнів 13 г тому від Warrencem 4 Перегляди Останній допис від Warrencem 3 тижнів 13 г тому 0 Відповіді игра sims 3 играть JA Тема розпочата 3 тижнів 19 г тому від Warrencem 6 Перегляди Останній допис від Warrencem 3 тижнів 19 г тому 0 Відповіді симс 2 официальный сайт TU Тема розпочата 3 тижнів 1 день тому від Warrencem 14 Перегляди Останній допис від Warrencem 3 тижнів 1 день тому 0 Відповіді играть в симс 1 CG Тема розпочата 3 тижнів 1 день тому від Warrencem 4 Перегляди Останній допис від Warrencem 3 тижнів 1 день тому 0 Відповіді джессика симс книги IV Тема розпочата 3 тижнів 1 день тому від Warrencem 5 Перегляди Останній допис від Warrencem 3 тижнів 1 день тому 0 Відповіді the sims 3 играть онлайн YN Тема розпочата 3 тижнів 1 день тому від Warrencem 5 Перегляди Останній допис від Warrencem 3 тижнів 1 день тому 0 Відповіді симс 4 видел ZK Тема розпочата 3 тижнів 1 день тому від Warrencem 4 Перегляди Останній допис від Warrencem 3 тижнів 1 день тому 0 Відповіді планета симс 3 WB Тема розпочата 3 тижнів 2 днів тому від Warrencem 4 Перегляди Останній допис від Warrencem 3 тижнів 2 днів тому 0 Відповіді онлайн качестве в хорошем смотреть ронал варвар ZL Тема розпочата 3 тижнів 4 днів тому від Richardbulp 3 Перегляди Останній допис від Richardbulp 3 тижнів 4 днів тому 0 Відповіді качество онлайн ронал варвар RJ Тема розпочата 4 тижнів 2 г тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 2 г тому 0 Відповіді ронал варвар ограничения по возрасту MY Тема розпочата 4 тижнів 3 г тому від Richardbulp 4 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 3 г

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/marketynh-ta-reklama-v-ukraini-intehratsiia-teorii-ta-praktyky?start=50 (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Теми в Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики (3/15)
  2 OC Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді ронал варвар мультфильм онлайн 2013 смотреть IJ Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді онлайн ронал варвар смотреть в hd качестве SG Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 3 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді королева из ронал варвар амазонок KU Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді качестве ронал варвар онлайн в хорошем смотреть WM Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді ронал варвар смотреть скольки лет можно со QJ Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді скачать в хорошем ронал варвар качестве CU Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 4 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді ронал варвар 2 2013 онлайн бесплатно смотреть EV Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді качестве смотреть hd ронал варвар BP Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 4 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді на гоблинском ронал варвар LO Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 3 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді качестве торрент ронал варвар скачать в хорошем ZA Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 4 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді онлайн смотреть ронал варвар в hd YW Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 3 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді смотреть мультфильм ронал варвар онлайн бесплатно QM Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді ронал варвар роли на русском озвучивали HV Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді лет скольки можно со смотреть ронал варвар FK Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 4 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді ронал варвар лет смотреть можно скольки со NQ Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 5 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді онлайн ронал варвар качестве в хорошем смотреть AF Тема розпочата 4 тижнів 1 день тому від Richardbulp 4 Перегляди Останній допис від Richardbulp 4 тижнів 1 день тому 0 Відповіді в хорошем бесплатно качестве смотреть ронал варвар BX

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/marketynh-ta-reklama-v-ukraini-intehratsiia-teorii-ta-praktyky?start=100 (2016-04-30)
  Open archived version from archive