archive-ua.com » UA » C » CHV.UA

Total: 302

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Матеріали конференції :: Тема:Буряк І., Красноголовець М., Публічне адміністрування... (1/1)
  Головним призначенням публічного адміністрування є забезпечення функціонування і розвитку суспільства з метою досягнення певної мети або наперед визначеної сукупності цілей Кожна галузь знань наділена своїми специфічними рисами Публічне адміністрування володіє такими особливостями 1 Спирається на державну владу підкріплюється і забезпечується нею 2 Поширюється на все суспільство і за його межі у сфері проведення державної міжнародної політики Саме держава шляхом законодавчої діяльності встановлює основні загальні й типові правила норми поведінки людей 3 Діє системно поєднуючи функціонування таких структур як механізм держави державний апарат державну службу і публічні прояви суспільства 4 с 6 Цілісність публічного адміністрування як системного явища виявляється наявністю нових інтегративних якостей на відміну від його складових підсистем компонентів елементів Це надає змогу виділяти найбільш суттєві та сталі зв язки явищ і процесів формулювати специфічні об єктивні закономірності додержуватись їх вимог у реальній державно управлінській діяльності систематизувати класифікувати та упорядковувати здійснення державно управлінських відносин виявляти внутрішні суперечності та формувати дієві механізми їх розв язання визначати загальні тенденції можливості та спрямованість державно управлінських трансформаційних процесів виявляти внутрішні та зовнішні чинники що суттєво впливають як в цілому на систему публічного адміністрування так і на її складові частини здійснювати перехід від цілісно обгрунтованого підходу до визначення особливого в характеристиках підсистем елементів часткових процесів тощо своєчасно виявляти обмеження що можуть перешкоджати якісному оновленню системи публічного адміністрування як внутрішньоорганізованої та упорядкованої цілісності попереджати негативні наслідки зумовлені значними змінами навіть одного з елементів системи що призводе до виникнення диспропорційності незбалансованості рівня його розвитку з усіма іншими складовими елементами знижуючи можливості реалізації управлінського потенціалу підвищувати адаптаційні можливості публічного адміністрування скорочувати строки його доцільного пристосування до зміни ситуацій у зовнішньому та внутрішньому середовищах активізувати реалізацію властивостей публічного адміністрування як самоорганізованої системи на підставі формування та впровадження ефективних механізмів самовдосконалення та саморозвитку 5 Сучасним процесам які відбуваються в українському суспільстві притаманні різноманітні напрями впливу Всі процеси як у політичному економічному соціальному та культурологічному середовищі вимагають стабілізації шляхом використання нових моделей управління як у публічному адмініструванні так і у державному управлінні Існує три загальновідомі моделі публічного адміністрування Old Public Management New Public Management Good Governance Перша модель є класичною бюрократичною формою організації яка була описана Максом Вебером Old Public Management є ідеальним типом раціональної форми правління що завдяки принципу праводержавності відзначається високим рівнем прогнозованості для політики і для громадян New Public Management є сукупністю адміністративно політичних стратегій реформування В її основу покладено переважно тлумачення адміністративної діяльності з точки зору приватної економіки Остання модель Good Governance яка витіснила концепцію публічного адміністрування Вона формує новий підхід до розуміння самоврядування яке повинне бути відкритим доступним підзвітним підконтрольним і чутливим до вимог громадян їх потреб і прохань Таким чином публічне адміністрування є комплексним засобом який забезпечує функціонування найважливіших сфер суспільної діяльності регулює взаємовідносини між громадянами та державною владою вирішує наявні конфлікти між елементами системи в якій функціонує розробляє заходи які допомагають підвищити якість та ефективність державного управління як складової публічного адміністрування та охоплює всі аспекти суспільного життя і формує їх у цілісну систему В Україні публічне адміністрування не виконує всіх своїх можливих функцій оскільки знаходиться на середньому рівні розвитку а це в свою чергу

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/sotsialno-politychni-perspektyvy-rozbudovy-derzhavnosti-ukrainy/68-buriak-i-krasnoholovets-m-publichne-administruvannia (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Теми в Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації (1/1)
  admin 1 рік 1 міс тому 0 Відповіді Поштарь О Value Based Management VBM Тема розпочата 1 рік 1 міс тому від conf admin 303 Перегляди Останній допис від conf admin 1 рік 1 міс тому 0 Відповіді Унгурян Р Комунікаційна діяльність підприємства Тема розпочата 1 рік 1 міс тому від conf admin 212 Перегляди Останній допис від conf admin 1 рік 1 міс тому Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції 18 01 2016 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів у вирішенні економічних проблем Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів Особливості інвестиційно інноваційної діяльності в економічній системі України Розвиток теорії і методики обліку аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжнародні стандарти Розвиток науки та освіти українських ВНЗ Роль фінансово кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни Соціально політичні перспективи розбудови державності України Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації Теорія та історія держави і права Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів Туризм як складова сталого розвитку економіки України Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізацій Матеріали конференції 15 01 2015 Актуальні

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/stratehii-ekonomichnoho-rozvytku-pidpryiemstv-v-umovakh-hlobalizatsii (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Глібка С., Проблеми ефективного використання оборотного... (1/1)
  підприємницького ризику В результаті сукупного впливу всіх цих чинників знижуються обсяги виробництва в промисловості скорочуються прибутки підвищуються ціни на продукцію що випускається і отже створюються передумови для інфляції Порушення оптимальних пропорцій між часом знаходження коштів у сфері обігу викликане загальним дефіцитом платіжних коштів що гальмує розвиток ринкових відносин 7 с 64 До основних зовнішніх чинників які впливають на ефективність функціонування оборотного капіталу та породжують проблему можна віднести такі фінансово економічна криза відсутність платоспроможного попиту населення скорочення попиту інших галузей промисловості на вітчизняну продукцію зростання імпорту зниження конкурентоспроможності продукції підвищення відсоткових ставок на позичковий капітал зниження курсу національної валюти недосконалість нормативно правової системи До внутрішніх факторів від яких залежить розмір і стан оборотного капіталу належать зменшення фінансування оборотного капіталу за рахунок власних джерел оптимальність визначення розмірів формування оборотного капіталу загалом і окремих елементів зокрема відсутність у адміністративно управлінського персоналу підприємств методики ефективного управління своїми фінансовими ресурсами та забезпечення контролю за кругообігом оборотного капіталу 5 с 197 Актуальним наразі є також питання щодо систематизації показників ефективності використання оборотного капіталу Думки багатьох економістів збігаються в тому що основним показником який характеризує ефективність використання оборотних активів є швидкість їх оберту або обіговість Водночас різна оцінка оберту виручка за цінами реалізації та середніх залишків оборотних активів за собівартістю при обчисленні показника обіговості не може дати об єктивної оцінки використання оборотних активів Обчислення обіговості оборотних активів з використанням їхнього середнього залишку також не відповідає своєму економічному змісту та сутності Залишки оборотних активів це активи які ще не використані у виробництві а отже не здійснили жодного оберту тому їх використання при розрахунку обіговості оборотних активів економічно не обґрунтоване Таким чином для розрахунку обіговості оборотних активів доцільно використовувати не вартість їхніх залишків а вартість оборотних активів що брали участь в оберті тобто у виробничому процесі 1 Проблема ефективного використання оборотних активів є притаманною не лише для України На думку аналітиків в основі краху більшості західних компаній лежить відсутність готівки а не відсутність замовлень Українські підприємства визначаючи потребу в усіх оборотних активах та управляючи ними зіштовхнулися з відсутністю відлагоджених механізмів управління фондами обігу що й стало однією з причин зростання заборгованості та відсутності грошових коштів у підприємств 1 Першочерговими проблемами нині є управління запасами дебіторською заборгованістю грошовими коштами визначення джерел фінансування Багатоаспектність практичних задач управління запасами та існуючі недоліки описаних в літературі методів приводять до висновку що в сучасних умовах відповідні служби підприємства швидше за все не зможуть скористатися готовими рекомендаціями а повинні творчо підходити до існуючих методик в значній мірі самостійно розробляючи адекватні для власного підприємства методики Невиправдана дебіторська заборгованість є іммобілізацією власного капіталу а перевищення її певного рівня може призвести до втрати ліквідності і навіть зупинки виробництва Така ситуація досить характерна для національної економіки з її хронічними неплатежами 4 с 339 Однією з найважливіших складових ефективного використання оборотних коштів є вибір способу їх фінансування Найбільш поширеним а водночас і єдиним способом фінансування оборотних активів є кредиторська заборгованість В більшості випадків сучасна ринкова логіка визначення необхідності в оборотних активах має наступний вигляд спочатку визначається необхідність в валовому оборотному капіталі для підтримки ділової активності в планових обсягах потім оцінюються

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/stratehii-ekonomichnoho-rozvytku-pidpryiemstv-v-umovakh-hlobalizatsii/73-hlibka-s-problemy-efektyvnoho-vykorystannia-oborotnoho (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Теми в Теорія та історія держави і права (1/1)
  розпочата 1 рік 1 міс тому від conf admin 94 Перегляди Останній допис від conf admin 1 рік 1 міс тому Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції 18 01 2016 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів у вирішенні економічних проблем Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів Особливості інвестиційно інноваційної діяльності в економічній системі України Розвиток теорії і методики обліку аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжнародні стандарти Розвиток науки та освіти українських ВНЗ Роль фінансово кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни Соціально політичні перспективи розбудови державності України Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації Теорія та історія держави і права Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів Туризм як складова сталого розвитку економіки України Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізацій Матеріали конференції 15 01 2015 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів Особливості інвестиційно інноваційної діяльності в економічній системі України Охорона

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/teoriia-ta-istoriia-derzhavy-i-prava (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Кучук Ю., Філіппова Н.Можливості протидії маніпулятивному.. (1/1)
  довіри чи ділової репутації шкода відшкодовується у судовому порядку згідно із чинним законодавством Так як дуже часто використання псевдотехнологій збільшується під час виборчих кампаній доцільно звернути увагу і на виборче законодавство Так зокрема Закон України Про вибори народних депутатів ст 114 містить загальну норму яка передбачає що осіб винних у порушенні законодавства про вибори депутатів притягають до кримінальної адміністративної або іншої відповідальності в порядку визначеному законом Звичайно захист честі й гідності кандидата в депутати можна здійснювати в порядку цивільного судочинства 1 с 173 Тож відповідальність за порушення вищезазначаеного завонодавства все ж існує І це слід враховувати при використанні чорних PR на території України Втім законодавство України дещо недосконале у напряму захисту громадян від маніпулювання інформацією та суспільною думкою Слід звернути увагу на те що основою українського законодавства стало законодавство Радянського Союзу що призводить до великої кількості правових прогалин та колізій Але відомо що в Україні при створенні незалежної держави курс було взято на євроінтеграцію та демократію а це передбачає наявність відповідальності за використання чорних PR технологій 2 c 15 Позитивним кроком на нашу думку у цьому напрямку є створення Міністерства інформації одним із завдань якого буде викорінення чорного PR на території України Втім небезпека полягає у тому що при викоріненні одного явища а саме чорного PR одразу виникає порушення прав журналістів з іншого Саме тому діяльність такого міністерства не повинна порушувати права журналістів на оприлюднення відповідної інформації Виходом з цієї ситуації буде прийняття нового закону якій додатково регулюватиме викоритання чорного PR під час виборчого процесу оскільки кількість застосування псевдотехнологій у цей період значно зростає Закон який матиме назву Про застосування відповідальності за використання чорного PR під час передвиборчої компанії чітко регулюватиме відносини у сфері порушення прав честі та гідності Такий закон повинен містити всі підстави за яких правоохоронні органи вправі будуть застосувати кримінальну адміністративну чи дисциплінарну відповідальність Особливістю такого закону має бути те що сфера його дії поширюватиметься не лише на осіб які мають мандат або на кандидатів у депутати чи пост президента але і на осіб які допомагали у здійснення заходів щодо поширення чорного PR Такі особи будуть класифікуватись як співучасники а саме виконавці а якщо шкода буде рівнозначною як організатори Шкода буде відшкодовуватись з урахуванням наслідків та розподілена рівнозначно між тими хто її завдав 3 c 34 Ще одним кодифікованим актом у сфері захисту прав від чорних PR є створення кодексу честі та гідності журналістів Цей кодекс в першу чергу повинен містити положення про підстави застосування відповідальності до журналістів які певним чином викривлюють отриману інформацію та за винагородження займаються її спростуванням Отже правове регулювання відповідальності за маніпулювання інформацією та громадською думкою знаходить свій прояв у низці законодавчих акітів України А також за допомогою запропонованих змін можна заповнити прогалини СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1 Кохан А І Врахування суспільної думки ефективний механізм забезпечення суспільної підтримки А І Кохан Інвестиції практика та досвід 2013 10 С 172 176 2 Євтушевська О В Роль інноваційних технологій у розвитку суспільства О В Євтушевська Інвестиції практика та досвід 2013 21 С 14 16 3 Мосійчук Т Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/teoriia-ta-istoriia-derzhavy-i-prava/75-kuchuk-yu-filippova-n-mozhlyvosti-protydii-manipuliatyvnomu (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Теми в Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів (1/1)
  рік 1 міс тому 0 Відповіді Чепіль Л ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ Тема розпочата 1 рік 1 міс тому від conf admin 337 Перегляди Останній допис від conf admin 1 рік 1 міс тому Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції 18 01 2016 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів у вирішенні економічних проблем Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів Особливості інвестиційно інноваційної діяльності в економічній системі України Розвиток теорії і методики обліку аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжнародні стандарти Розвиток науки та освіти українських ВНЗ Роль фінансово кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни Соціально політичні перспективи розбудови державності України Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації Теорія та історія держави і права Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів Туризм як складова сталого розвитку економіки України Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізацій Матеріали конференції 15 01 2015 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності Міжнародна

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/tovaroznavstvo-ta-ekspertyza-prodovolchykh-ta-neprodovolchykh-tovariv (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Тема:Жоян А., ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ (1/1)
  органолептичним і вимірювальним методом шляхом перегляду їх у роздубльованому виді при нормальному освітленні на бракувальному столі 4 c 30 Товарознавча експертиза швейних виробів є комплексною і включає в себе розпізнавання тканин з яких виготовляють швейні вироби вивчення дефектів тканин вивчення асортименту швейних матеріалів визначення якості швейних виробів та інше Експертиза швейних виробів це перевірка відповідності показників вимогам нормативно технічної документації Мета цієї експертизи не допустити у продаж швейних виробів виготовлених з порушенням встановлених вимог 2 c 198 Виходячи з досвіду контролю якості зовнішній огляд швейних виробів рекомендується проводити в зазначеній нижче послідовності яка гарантує ретельний огляд всіх деталей і прискорює процес огляду Оглядати вироби краще зліва направо зверху вниз а в комплектних виробах огляд треба починати з піджака або жакета Верхні вироби з бортами і легке плаття з розрізом до низу слід оглядати спочатку на манекені потім на столі Легке плаття без розрізу до низу білизна сорочки штани спідниці на столі Спочатку проводять загальний огляд виробів визначаючи правильність посадки симетричність парних деталей рівність і напрямок сполучних і оздоблювальних швів напрямок і збіг малюнка матеріалу в смужку чи клітинку в симетричних деталях якість волого теплової обробки правильність розкрою деталей наявність зовнішніх пошкоджень Сертифікація процедура за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції систем якості систем управління якістю встановленим законодавством вимогам 7 с 112 Питання сертифікації продукції регулюються більш ніж 500 законами декретами і постановами Кабінету Міністрів України указами Президента України та іншими нормативними актами Аналіз найбільш важливих з них дає можливість визначити мету вимоги до сертифікації та основні недоліки розглянутих нормативних документів Основні положення що стосуються сертифікації продукції містяться в Декреті Кабінету Міністрів України Про стандартизацію і сертифікацію Відповідно до даного Декрету сертифікація продукції здійснюється насамперед з метою захисту прав споживачів і поділяється на обов язкову та добровільну 5 c 332 Обов язкова сертифікація на відповідність вимогам нормативних документів по якості виробляється винятково в державній системі сертифікації При позитивних підсумках сертифікації заявнику видається сертифікат і дається право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності Обов язкова сертифікація здійснюється уповноваженими на те органами з метою запобігання реалізації продукції небезпечної для життя здоров я та майна громадян і навколишнього природного середовища а також сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції В наш час сертифікація продукції стає невід ємною частиною будь якої інфраструктури з управління якістю в ринковій економіці а сертифікат основним критерієм оцінювання на внутрішньому і особливо зовнішньому ринках Сертифікація швейних виробів як і інших товарів є своєрідною гарантією споживачеві що запропонований йому той чи інший швейний виріб відповідає існуючим вимогам нормативної документації та має заданий рівень якості Сертифікат відповідності на швейні вироби видається після проведення лабораторного визначення тих показників які передбачені у відповідних стандартах для оцінювання якості цих виробів атестації стану виробництва швейних виробів узагальнення результатів подальшого інспекційного контролю рівня якості продукції та стану виробництва 7 c 333 У процесі атестації виробництва органом сертифікації дається офіційний висновок про наявність необхідних умов для вироблення високоякісної продукції на швейному підприємстві Особлива увага під час атестації виробництва приділяється сертифікації систем якості продукції яка найбільш повно дозволяє прогнозувати стабільність виробництва Сертифікацію систем якості проводять на

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/tovaroznavstvo-ta-ekspertyza-prodovolchykh-ta-neprodovolchykh-tovariv/78-zhoian-a-osoblyvosti-otsinky-yakosti-shveynykh-vyrobiv (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Матеріали конференції :: Теми в Туризм як складова сталого розвитку економіки України (1/1)
  Тема розпочата 1 рік 1 міс тому від conf admin 176 Перегляди Останній допис від conf admin 1 рік 1 міс тому Сторінка 1 Швидкий перехід Матеріали конференції 18 01 2016 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів у вирішенні економічних проблем Маркетинг та реклама в Україні інтеграція теорії та практики Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів Особливості інвестиційно інноваційної діяльності в економічній системі України Розвиток теорії і методики обліку аналізу та аудиту за умов орієнтації на міжнародні стандарти Розвиток науки та освіти українських ВНЗ Роль фінансово кредитної та банківської систем у розвитку економіки країни Соціально політичні перспективи розбудови державності України Стратегії економічного розвитку підприємств в умовах глобалізації Теорія та історія держави і права Товарознавство та експертиза продовольчих та непродовольчих товарів Туризм як складова сталого розвитку економіки України Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізацій Матеріали конференції 15 01 2015 Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв ресторанного господарства Використання інформаційних технологій та економіко математичних методів Маркетинг і реклама в Україні інтеграція теорії та практики Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності Міжнародна конкурентоспроможність України в умовах євроінеграційних процесів Особливості інвестиційно інноваційної діяльності в економічній системі України

  Original URL path: http://conf.chv.ua/index.php/forum/turizm-yak-skladova-stalogo-rozvitku-ekonomiki-ukrajini (2016-04-30)
  Open archived version from archive •